Wesela, studniówki, osiemnastki – DJ dla Ciebie
Marzec 27, 2016
Profesjonalne kursy jazdy defensywnej
Kwiecień 24, 2016

Najwyższe odszkodowania i profesjonalna obsługa

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, która wystąpiła jako rezultat zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Najczęściej zdarza się, że w wyniku, powiedzmy, wypadku w ruchu drogowym, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, albo, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata pieniędzy pozwala na szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Często zdarza się jednak, że nieuczciwe towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub opóźniają się w jego wypłacie. Wtedy mogą Państwo zgłosić się do fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozostawimy Cię samego z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są straty w mieniu lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki drogowe wywołują często bardzo ciężkie obrażenia, dlatego też konieczna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest głównie wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, chociaż, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy także uprawnieni do pozyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Otrzymywanie odszkodowania uruchamia proces likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator określa wysokość strat i ich wartość. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która stanowi o wielkości sumy odszkodowania. Prócz odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie zdobywania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest uprawniony do zdobycia właściwego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej konkretny zakład pracy. Sam wypadek przy pracy określa się jako nagłe wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania normalnych czynności i poleceń przełożonych, wykonywania przez podwładnego czynności na korzyść pracodawcy, lub w czasie bycia w dyspozycji zleceniodawcy. Tak samo jak wypadek przy pracy traktuje się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego, okręgowego inspektora pracy, jak i do zorganizowania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i przekaże oficjalny protokół odpowiedniej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnosić o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie na zasadach ogólnych od samego przełożonego. Salus, jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd medyczny

Wszelakie zabiegi lekarskie maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak i ochronę ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają korzystnie, a ich efekt jest zadowalający. Aczkolwiek czasami w trakcie diagnozowania pacjenta, lub w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich okolicznościach niezbędne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, przez otrzymanie odpowiedniego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd medyczny ujmuje się jako niezgodne z aktualną nauką działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zainfekowanie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Takie działanie czy zaniechanie może powstać podczas badania, leczenia lub operowania pacjenta, a jego skutki są bardzo często nieusuwalne. Błąd medyczny kompensuje odszkodowanie, które zapewnia godne życie i wsparcie pieniężne podczas powrotu do zdrowia. O wielkości odszkodowania stanowi komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie przesłanki sprawy. Naturalnie, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny i postara się otrzymać najwyższą, możliwą kwotę, jaka umożliwi Tobie stanąć na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i uczciwych mechanizmów, bazując na ogromnej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, mają wpływ na skuteczność dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób stanowią wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

Najwyższe odszkodowania komunikacyjne i profesjonalna obsługa!Zapraszamy na naszą stronę!

Strona używa cookies
Ok