Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Profesjonalne i terminowe usługi reklamowe
Październik 27, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem mieszkania albo domu?
Październik 30, 2016

Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne zalicza się do podstawowych dokumentów urzędowych, dzięki którym rzetelnie zostaje ustalona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, kiedy obowiązkowo domagają się tego akty prawne lub jeżeli dwie osoby okazują taką chęć. Od owych dwóch składników zależy sama konstrukcja konkretnego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w kilku przypadkach:

 • Jeśli osoba właściwie nie potrafiąca czytać złoży potwierdzenie woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamiarze przeprowadzenia istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy zawieranej w celu prolongowania czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która zobowiązuje do przekazania upoważnienia wieczystego użytkowania i umowa przekazująca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej darczyńcą w trakcie zawierania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o rozdziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania poprzez przyszłego spadkobiercę formalnego i rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy przekazania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W postaci dokumentu notarialnego mogą być napisane także testamenty – mianowicie rozporządzania dorobkiem przed śmiercią, lecz nie jest to absolutnie wymagane przez przepisy prawa – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, kiedy Spadkodawcy praktycznie w ogóle nie są w stanie w racjonalny sposób określić swojej woli czy przedsięwziąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce również, jeśli zachodzą poszlaki, żeby Dziedzice sporządzili testament określonej zawartości bądź rozporządzili swoim kapitałem pod wpływem pogróżek Oryginały wszystkich aktów notarialnych są składowane w kancelarii notarialnej oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i pozostałym upoważnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które posiadają taką samą zdolność prawną jak pierwowzór. Wypis aktu notarialnego musi być precyzyjnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczątką i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać poniższe wymogi:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Scalone wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być połączony pieczęcią

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Każdorazowa pobierana przez notariusza zapłata jest regulowana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych oraz – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może przyjmować zawyżonej opłaty od Klientów, albowiem jest przedstawicielem publicznym oraz każdorazowo musi działać na rzecz bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności prawnych przynależy tworzenie aktów notarialnych, świadectw spadkobrania, świadectw (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu czy w wskazanym miejscu), opracowywanie raportów (przykładowo. spółek), dostarczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów np. aktów notarialnych, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Należności notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość obiektu czynności prawnej oraz procent od nadwyżki. Inaczej mówiąc, maksymalna wielkość kwoty, którą odbiera notariusz za zrealizowanie konkretnej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, wyżej niż 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, a w sytuacji, gdy czynności wprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Szczegółowy cennik pozostałych należności notarialnych – wysokości stawek sądowych, podatku od spadków i darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod linkiem: Notariusze Toruń

Strona używa cookies
Ok