Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
Grudzień 4, 2016
dekoracje ślubne Toruń
Organizacja ślubu i dekoracje na wesele – jak sobie z tym poradzić?
Grudzień 4, 2016

Budowa instalacji biogazowej

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich obiektach biogaz może być zasadniczym źródłem zasilania?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpady pochodzenia biologicznego są głównym źródłem do pozyskiwania energii. W efekcie udaje się ustabilizować osady ściekowe, natomiast oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi wyzyskiwać innych źródeł zasilania. Osady pochodzące ze ścieków są wytworami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku mechanizmu oczyszczania ścieków. Fermentacja odbywa się w odrębnej komorze, gdzie materia organiczna ulega erozji biologicznej za sprawą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach odpadów komunalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się wprost do atmosfery, robiąc w niej niekorzystne zmiany, m. in. uszkadzając warstwę ozonową naszej planety. Niezmiernie istotne jest, żeby go „wyławiać”, bo zbyt obfite stężenie metanu zmieszanego z powietrzem jest groźne oraz – zwyczajnie – grozi wybuchem. Ekonomicznym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to osiągnąć na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całą materię odpadową należy przebić na na całej powierzchni, zaś w odwiertach ulokować rury perforowane, poprzez które będzie przesuwał się biogaz. Wykończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest naprawdę usuwane, jednakże ów układ ma jeden wielki defekt: gazu wydobywającego się z wysypiska niestety nie można przy użyciu żadnej techniki wykorzystać. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Dlatego skuteczniejszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość wysypiska odpadków bazuje na dwóch powłokach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolnicze również wyzyskują technologie wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji wiejskiej bądź ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Korzyści stosowania biogazowni

Obok redukcji oddawania do atmosfery toksyn, zalet ze stosowania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, więc im więcej osób będzie z niego korzystało, tym niższe będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w trakcie ich palenia tworzą się szkodliwe związki). Jego własnością jest modyfikowanie klasy nawozu (jest produkowany tzw. poferment, czyli przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą liczbę „złych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), skłonność do utrzymania utrwalenie humusu w ziemi i eliminacja patogenów (w efekcie higienizacji). Co ważne, za sprawą biogazu, spada o prawie 80% przenikliwość odorów, zaś wody naziemne oraz gruntowe udaje się w znacznym stopniu „uchronić” od zabrudzeń.

Postanowienie: Wznoszenie systemu wykorzystującego biogaz

Postawienie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć firmie, która posiada bogate doświadczenie oraz przydatne upoważnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która oferuje, np. organizowanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, instalację oraz dozór, rekultywację obszarów zielonych, projektowanie i wybudowanie systemów odgazowania wysypisk nieczystości, założenie kompletnej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, oddzielnych pomp do odessania biogazu i zamontowanie generatorów prądu. Firma posiada doskonałej klasy sprzętem, w tym taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wybudowania biogazowni zależy od wielu elementów, m.in. od usytuowania, wariantu substratu, jaki będzie w niej wykorzystywany lub kwoty dofinansowania. Standardowy koszt wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja będzie opłacalna w przeciągu 3 lat. Jeśli chodzi o skromniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, wówczas wydatek wynosi koło 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w prawie 5 lat. Warto nadmienić, iż biogaz przynależy do jednego spośród niezmiernie stabilnych źródeł energii. Tok fermentacji materii organicznej jest mechanizmem długotrwałym, co oznacza, iż występuje 24 godziny na dobę. pełen Instalacja biogazowa może zatem nie tylko się zwrócić, ale także dawać spore zarobki. Jest to zależne od okresu przebywania w mechanizmie rozkładającej się materii, wielkości pojemników lub stanu spożytkowania powstałego ciepła.

Który rejon będzie idealny pod instalację na biogaz?

Po pierwsze ten, do którego inwestor posiada prawo (ma umowę własności lub najmu), ma najmniej 2-3 ha oraz nie ma profilu wydłużonego, wąskiego prostokąta. Przed rozplanowaniem instalacji należy zorientować się, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się uzyskać sąsiedzkich gruntów (przyczynią się do transformacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi ruchami są: sprawdzenie szkicu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem innych zabudowań, m in. budynków, miejsca sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zasobu surowców.

Jeśli jesteś zainteresowany generowaniem oraz przetwarzaniem biogazu, kliknij w niniejszy link – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok