pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Pieniądze w 15 minut, czyli pożyczki online
Listopad 26, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
Grudzień 4, 2016

Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w naszym kraju i na świecie wyjątkowo rozpowszechnione, co determinuje ich bezproblemowa dostępność, ilość i wolny mechanizm odtwarzania za sprawą naturalnych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł należy:

 • geotermia
 • energia solarna
 • hydroenergetyka
 • kinetyczna
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę wyprodukować dwie odmiany energii – cieplną oraz elektryczną. Poza tym warto wykorzystać ją do wygenerowania paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa to rośliny, ich części składowe, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające w czasie różnorakich procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, mączka, łój pochodzenia zwierzęcego, odpady powstające w czasie filtrowania ścieków i paliwa, np. – bioetanol, bioolej oraz biogaz (więc te półprodukty oraz komponenty, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Powinniśmy pamiętać, iż biogaz jest wytwarzany również samoczynnie w wyniku rozkładania się masy organicznej. Jeśli chodzi o typ podłoża, które jest zużywane przy racjonalnej produkcji biogazu, rozróżnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła wypływające z sektora spożywczego, np. odpady z rzeźni
 • źródła zwierzęce, przykładowo gnojowica
 • źródła wypływające z produkcji roślinnej, np. uprawy energetyczne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać biogaz?

Jakakolwiek instalacja dedykowana do produkcji biogazu posiada indywidualną konstrukcję ze względu na użyty surowiec. Ogólnie jednakże można wymienić najistotniejsze jej moduły, bez jakich wcale nie byłaby w stanie działać: maszyna do pierwotnej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji surowca), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W obszarze przygotowywania i montażu instalacji biogazowych dobrą renomą w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma odrębną pracownię, gdzie przygotowuje się kompletną dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych albo bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a więc biogazie).

Podstawowymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do kolejnych komponentów kwalifikuje się, m.in. siarokowodór (do 5%). Metan łatwo się zapala, natomiast w większym zagęszczeniu – wybuchowy. Dlatego efektywnym sposobem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona środowiska naturalnego (metan uszkadza bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest budowa niezawodnego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia właściwie nie są tym samym. Pierwsza instalacja służy jedynie do generowania biogazu, druga – do otrzymywania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa kluczowe zabiegi na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wywierceniu w masach wysypiska otworów (na wylot). Następnie kładzie się w nich rury perforowane – w środku będzie przepływał gaz. Zostanie spalony przez odrębne pochodnie do spalania biogazu, a efektem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Za sprawą tej technologii toksyczne gazy praktycznie w ogóle nie są wysyłane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na użyciu analogicznej struktury, natomiast rozbieżnością jest dołączenie jej do przewodów gazowych z segmentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz wysysany jest ze składowiska odpadów w delikatniejszy sposób. Poza tym zasłania się je nawierzchnią glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Ażeby uzyskać maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za sprawą odgazowania aktywnego wykorzystuje się w pierwszej kolejności do wytwarzania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą specjaliści z firmy Wagra, którzy mają właściwą wiedzę i kwalifikacje w projektowaniu i montowaniu takich instalacji. W ofercie można znaleźć takie usługi, jak:

 • instalacja kompletnych układów, pozwalających odgazować odpady komunalne
 • odgazowanie składowisk odpadów przy użyciu układu biernego
 • budowa instalacji do przeobrażania i filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • instalacja urządzeń magazynujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek chwili służą pomocą. Są w stanie przeprowadzić wstępną analizę co do dochodowości całkowitej inwestycji. Co więcej mamy możliwość poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, nadzór, konserwację oraz naprawę konkretnych urządzeń.

Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej o biogazie i omówionych instalacjach, ten odnośnik zaprowadzi Cię na odpowiednią stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok