grafik toruń ulotki reklamowe agencja reklamowa
Dobra strona internetowa jest wizytówką firmy
Kwiecień 9, 2017
kancelaria notarialna Toruń notariusz poświadczanie dokumentów
W jakich sprawach pomaga notariusz?
Kwiecień 14, 2017

Opodatkowanie spadku – porady prawnika

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

Spadek – podatki i kwoty wolne od podatku

Po śmierci członka rodziny, m. in. współmałżonka albo rodzica, zawsze uzyskujemy spadek. W wybranych sytuacjach nadzwyczaj cieszy on wszystkich dziedziczących, ponieważ wiąże się z dużymi zyskami. W takiej sytuacji musimy bezwarunkowo uiścić podatek do właściwego urzędu, bo wspomnianą rzecz określa akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Trzeba pamiętać, iż dziedziczy się nie tylko pieniądze oraz mieszkanie, lecz też zadłużenia. Jeśli krewny nie opłaci ich w trakcie swojego życia, wówczas przechodzą na kolejnych członków rodziny. Można się przed tym naturalnie zabezpieczyć, np. wyrzekając się dziedziczenia aprobując właściwą umowę. Należałoby udać się do kompetentnego prawnika, który wyłoży nam meandry prawa oraz pokaże, w jaki sposób mamy działać.

Które dobra materialne są opodatkowane?

Przedmiotem opodatkowania mogą być dla przykładu: spadkobranie zwykłe, dziedziczenie określonego w testamencie, zachowek (w przypadku kiedy spadkobierca był zlekceważony w testamencie), depozyty bankowe (w tym przypadku zmarły krewny powinien wnieść tzw. dyspozycję w razie śmierci), środki inwestycyjne, a także pełen majątek mieszczący się poza granicami kraju (ale w tym przypadku w trakcie otwarcia spadku spadkobierca musi koniecznie posiadać polskie obywatelstwo czy być polskim podatnikiem).

Musimy uiścić ponadto podatek wówczas, gdy uprawomocni się postanowienie sądu w sprawie dziedziczenia. Innymi słowy, kiedy sąd potwierdzi uzyskanie spadku. Jeżeli zatrudniamy w owej kwestii adwokata, wówczas on powinien nam wydać postanowienie sądu. Prawie tak samo jest wtedy, kiedy akt notarialny stwierdzający dziedziczenie będzie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Istnieje szereg sytuacji, w których w ogóle nie musimy pokrywać podatku od spadku lub darowizny. W regulaminach podaje się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej należy bliska rodzina: partner, synowa albo pradziadkowie. Do drugiej należą dzieci siostry, wujowie czy partnerzy rodzeństwa. Do trzeciej grupy należą inni nabywcy spadku. Stawki wolne od podatku są oznaczane zgodnie z klasą, do której należy spadkobierca. Dla pierwszej kategorii jest to stawka niemal 10.000 zł, dla drugiej – ponad 7.000 zł, zaś dla trzeciej – praktycznie 5.000 zł. W przypadku, jeżeli wartość spadku wcale nie przewyższy wspomnianych wcześniej kwot, nie powinniśmy przedstawiać dodatkowych załączników do urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli dostaniemy spadek, którego wartość będzie sporo wyższa niżeli stawka nieopodatkowana, wtedy trzeba wysłać oświadczenie podatkowe. Należy wykonać to w urzędzie mieszczącym się w rejonie zamieszkania spadkobiercy w czasie jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia orzeczenia sądu. Później dostaniemy odpowiedź urzędu o wielkości podatku, jaki musimy opłacić w ciągu dwóch tygodni. Podatek oscyluje w obszarze od paru do kilkunastu procent i jest uzależniony od przynależności do określonej kategorii podatkowej.

Jeśli nie chcemy odziedziczyć spadku…

Zgodnie z prawem każdy dziedzic ma szansę zrzeczenia się przejęcia spadku, przykładowo w przypadku, kiedy po zmarłym bracie pozostają jakiekolwiek niespłacone pożyczki. Wedle kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic czasem może zaakceptować ugodę z ewentualnym spadkodawcą, w której odstępuje od przejęcia majątku. Wspomnianą ugodę powinniśmy zatwierdzić przed otwarciem spadku i jest ona tworzona na wypadek śmierci testatora. Ugodę trzeba zdecydowanie nawiązać u rejenta, gdyż inaczej nie będzie nigdzie uznawana.

Warto pamiętać, że jednym z podstawowych efektów zrzeczenia się dziedziczenia jest pełne usunięcie z dziedziczenia dzieci, wnuków oraz innych krewnych. Bynajmniej nie można także w takiej sytuacji wziąć zachowku.

Po odstąpieniu od spadku mamy szansę wnosić o przywrócenie owego prawa w dwóch okolicznościach:

1. Spadkodawca wprowadza nas w testamencie – w tym miejscu w ogóle nie chodzi o nabywanie spadku z upoważnienia określonej ustawy, lecz o dziedziczenie z mocy testamentu.

2. Mamy możliwość iść jeszcze raz do rejenta oraz zaaprobować umowę o odtworzenie prawa do dziedziczenia.

Czym jest zachowek i kto może go dostać?

Każdy z nas posiada prawo do zarejestrowania testamentu i usunięcia z niego wybranych krewnych, m. in. takich, którzy od kilkunastu lat nie utrzymywali z nami kontaktów. Oprócz tego jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie ktoś spoza rodziny. Zachowek należy się dzieciom, wnukom, osobom w związku małżeńskim i rodzicom, którzy:

  • Ogólnie rzecz ujmując nie zostali w testamencie wydziedziczeni
  • Nie zrzekli się majątku
  • Nie odrzucili majątku
  • Nie zostali uznani za niemoralnych
  • Mając na uwadze współmałżonka – jeżeli nie doszło rozpadu małżeństwa z winy potencjalnego spadkobiercy

Jeżeli zajął Cię ten tekst, kliknij w odnośnik obok – Adwokat Toruń – a odszukasz dużo więcej informacji, m.in. konsultacje prawne.

Strona używa cookies
Ok