Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwały i piękny
Styczeń 12, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autokarów wycieczkowych – Organizujemy wycieczkę
Czerwiec 13, 2018

W kraju nad Wisłą pracowanie jako notariusz jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, ponieważ wcale nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się popularnie mówi – stroną, jakiej mogą zaufać inni ludzie, lecz również kimś, kto świetnie orientuje się w złożoności kodeksów i przepisów. Przedstawiciel notarialny musi przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Partnerów i dbać o wcześniej przytoczonych w każdej powierzonej mu kwestii. Pierwsze zapytanie – które zagadnienia możemy powierzyć notariuszowi i jakie poniesiemy koszty? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jeśli wierzyć legendom – notariat w Polsce miał pojawić się w XII wieku, o czym mają świadczyć nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do nominowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy znany polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został wykonany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty zaczęły się pojawiać nieustannie po 1309 r. Notariat polski rozkwitał przede wszystkim w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim pertraktacje obligujące do przygotowania wiarygodnych dokumentów oraz innych poświadczeń notarialnych. W tym samym okresie pojawiły się statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat istotnie rozkwitł, a szczególną rolę odgrywał także gdy byliśmy pod zaborami, tj. na przestrzeni niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Odkąd Polska wróciła na mapy świata, musiało upłynąć 15 lat zanim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa i czasy powojenne skutecznie hamowały rozwój notariatu. Za czasów PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, na przykład prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Niejednokrotnie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie nad Wisłą mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Wprawny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz priorytetowo, troszczy się o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym celem jest zabezpieczanie interesów prawnych Klientów , dlatego też podczas swoich działań winien kierować się sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to także podmiot, któremu Partnerzy zawierzają własne tajemnice oraz trudności i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale opłaca się dowiedzieć, czy notariusz, któremu pragniemy powierzyć niebagatelne dla nas sprawy, ma systematycznie poszerzaną, specjalistyczną wiedzę. Zbadajmy także, czy kancelaria notarialna daje nam zabezpieczenie wszystkich kwestii związanych z transakcją. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym bez większych obaw przechowamy istotne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie są wymagane dokumenty oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Stanowczo więcej ważnych papierów musi do notariusza donieść ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. W przypadku kupującego, będzie to stosunkowo niedługa lista, na której znajdują się pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i niekiedy poświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego bardzo wiele, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najbardziej kluczowych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, by były one przystępne i zrozumiałe dla analizowanych podmiotów. Przypilnowanie, by wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok