Pożyczka przez internet bez zaświadczeń na konto - Pożyczki przez internet bez zaświadczeń na konto - Szybka pożyczka
Szybka pożyczka przez internet, czyli jak zdobyć gotówkę w kilka chwil.
Wrzesień 23, 2016
Aukcje internetowe - Portal z ogłoszeniami - Ogłoszenia
Aukcje online – idealny pomysł na zakupy
Wrzesień 26, 2016

W całym łańcuchu transportu samochody ciężarowe odgrywają dzisiaj najważniejszą funkcję. Możliwości tych samochodów są nieograniczone – przewożą właściwie każdy typ ładunku i odwrotnie do przewozu morskiego, czy kolejowego, dojeżdżają w każde, nawet najbardziej skomplikowane miejsca. Jest to bardzo istotne przy transportowaniu takich materiałów jak paliwo, które ze względu na swoje właściwości jest jednym z najczęściej używanych produktów na rynku. Paliwo mówiąc w przenośni napędza świat. W szczegółowych przepisach nawiązujących do transportu drogowego jest ono określane jako materiał niebezpieczny. Restrykcyjne przepisy ADR (międzynarodowej umowie dotyczącej drogowego transportu towarów i ładunków niebezpiecznych) określają bezpieczne warunki transportu paliwa. Dotyczą one nie tylko postaw kierowców, warunków formalnych, ale także rodzaju pojazdu.

Paliwo dostarcza się współcześnie w cysternach paliwowych. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje cysterny na paliwo – autocysterny o pojemności od 6 do 25 m3 i naczepy cysternowe o objętości użytkowej wynoszącej od 18 do 60 m3. Cysterny paliwowe, prócz możliwości przewozu paliwa, mogą również dostarczać substancje w stanie ciekłym, w stanie gazowym, spożywcze i chemiczne. Standardowo są one wyposażone w pompy rozładunkowe i przyrząd służący do pomiaru masy ładunku. We środku cysterny montuje się najczęściej kilka komór, które umożliwiają precyzyjną dystrybucję towaru, jak i możliwość przewozu kilku substancji jednorazowo. Przede wszystkim nowe cysterny paliwowe umożliwiają bezpieczny transport, co jest jednym z największych wyzwań firm transportowych.

Jaką cysternę kupić? Na co patrzeć przy kupnie cysterny paliwowej? Jakie są najistotniejsze reguły przewozu paliwa? Więcej informacji o cysternach znajdziecie poniżej.

Cysterny paliwowe Bioecosacim – nowa marka, lepsza jakość

Nowe cysterny, wprowadzone na polski rynek przez dwie współpracujące ze sobą firmy – Bioeco Holding i Sacim, to nie tylko jedne z najlżejszych w Europie cystern, ale również najbardziej nowoczesnych. Cysterny paliwowe Bioecosacim cechują się eliptyczną eliptycznym przekrojem, zastosowanym w ramach optymalizacji równowagi skrętnej pojazdu i obniżenia środka ciężkości. Zestawienie tych dwóch wartości powoduje, że cysterna doskonale radzi sobie na skomplikowanych trasach. Niewielka masa własna i duża ładowność przegrody powodują, że naczepa z cysterną jest doskonałym rozwiązaniem dla rozwiniętych, jak i małych firm transportowych. Cysterna ma możliwość przetransportować jednorazowo do nawet 28 ton paliwa. Wszelkie części, z których utworzona została cysterna są zgodne z normami ADR. Cysterna jest bowiem wyprodukowana z aluminium EN AW 5186. Zbiornik i falochrony mają grubość min. 5mm. Cysterna zaopatrzona jest możliwość załadunku górnego i dolnego, co znacznie ułatwia pracę osób transportujących paliwo, jak i pracowników odbierających towar. Cysterny paliwowe Bioecosacim są produktem na który warto zwrócić uwagę przy analizie nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy.

Fakty i mity, czyli jak kupić cysternę

Kluczową i najważniejszą kwestią przy kupnie cysterny jest grubość ścianki cysterny. Transportowy
Dowóz Techniczny nie zawsze wydaje zezwolenia na dopuszczenie cysterny do użycia w Polsce. Kupując cysternę w innych państwach warto jest się szczegółowo upewnić, czy grubość ścianki jest kompatybilna z polskimi regułami prawnymi i mieści się w granicach 6 mm dla cysterny o średnicy większej niż 1,8m, oraz 5 mm dla cysterny o średnicy niższej niż 1,8m. Bezpieczeństwo transportu zależne jest też od zabezpieczeń przed uderzeniem poprzecznym. Należy sprawdzić, czy konkretny rodzaj cysterny zaopatrzony jest w stosowne falochrony i pierścienie (wewnętrzne lub zewnętrzne). Nie mniej znaczące są również części takie jak
zawieszenie pneumatyczne, hydrauliczne amortyzatory i wytrzymałe tarcze hamulcowe. Zwróć także uwagę, czy cysterna jest wyposażona w przyrząd służący do do pomiaru objętości przelewanej cieczy, co znacznie usprawnia pracę z pojazdem.

Ogólne zasady transportu paliwa

Paliwa przyporządkowywane są do ładunków masowych płynnych i niespożywczych . W wymieszaniu z powietrzem tworzą zapalne mieszanki co powoduje, że mogą stać się poważnym dla ludzi. Dotyczą ich przepisy ADR, czyli konwencji dotyczącej drogowego przewozu ładunków i materiałów niebezpiecznych. W rozumieniu tego dokumentu załadunek paliwa musi odbywać się przy zastosowaniu metody ciśnieniowej. Kierowca powinien przed każdym załadunkiem zweryfikować stan techniczny cysterny, jak i samochodu, którym transportuje ładunek. Wypełniając cysterny paliwowe należy pozostawić wolną przestrzeń, ze względu na zmieniającą się temperaturę. Kierowca transportujący materiały niebezpieczne powinien posiadać niezbędne dokumenty. Powinien on również umieścić właściwe oznakowanie samochodu. To kilka najważniejszych zasad, których przestrzeganie ma wpływ na bezpieczeństwo przewozu paliwa w cysternach.

Stabilna konstrukcja cysterny i znakomita jakość materiałów, z których została skonstruowana, to właściwie najważniejsze wartości, które mogą przesądzić o bezpieczeństwie komunikacji drogowej. Cysterny paliwowe firmy Bioecosacim to w zasadzie zespolenie tych dwóch aspektów. Pracownicy obu kooperujących ze sobą firm zadbali o to, aby jakiekolwiek elementy wymienne były wszędzie dostępne. Po za profesjonalnymi cysternami, firma Bioecosacim daje swoim Klientom możliwość komfortowego finansowania produktów. Spłata leasingu rozłożona jest jest na okres od 36 do 60 miesięcy, wnosząc opłatę wynoszącą jedynie 20% wartości cysterny. Spółka oferuje także wynajem cystern paliwowych, rozumiejąc wszechstronne potrzeby swoich Klientów.

Już teraz możesz zakupić nowe cysterny w korzystnych cenach. Zapraszamy na stronę internetową firmy Bioecosacim po szczegółowe informacje: nowe cysterny.

Strona używa cookies
Ok