Dekoracje weselne Toruń- dekoratorka sal ślubnych kosciolow samochodow
Dekoracje weselne Toruń
Sierpień 28, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja
Sierpień 29, 2019

Otwieramy firmę – jakie są formy opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest również zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w przypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się z roku na rok. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany mądrze.

Poltax Toruń – usługi

Strona używa cookies
Ok