Trwałe usuwanie włosów, czyli depilacja laserem
Listopad 3, 2016
oświetlenie podszafkowe oświetlenie nadszafkowe lampy LED lampy podszafkowe
Oświetlenie w kuchni
Listopad 6, 2016

Pompy ciepła – cena

Pompy ciepła Pompy ciepła Toruń Pompy grzewcze Pompy cieplne

Pompy ciepła przynależą do urządzeń, które pobierają energię płynącą ze środowiska naturalnego. Wymuszają obieg ciepła z gruntu, powietrza czy wody. Cały proces ocieplania domu przebiega więc w stosunkowo przejrzysty sposób. Pompy ciepła mają wielostronne zastosowanie w domach jednorodzinnych, obniżaniu temperatury pomieszczeń, chłodnictwie, przemyśle spożywczym, ogrzewaniu domów i nagrzewaniu wody do codziennego użytku. Współcześnie są najbardziej innowacyjnymi urządzeniami wiążącymi funkcję ogrzewania oraz chłodzenia.

Pompy ciepła – zasada działania i typy

Pompy grzewcze uzyskują energię z odnawialnych źródeł energii oraz transportują ją do systemu grzewczego lokalu, np. ogrzewania podłogowego. Klasyfikuje się je ze względu na dwa główne kryteria: typ dolnego źródła ciepła oraz technikę zwiększania temperatury oraz ciśnienia. Pompy ciepła, które zdobywają moc z dolnego źródła ciepła dzieli się na: powietrzno – wodne, wodno – wodne, solankowo – wodne oraz pompy korzystające z odparowywania bezpośredniego oraz wody. Mając na uwadze pozostałe kryterium, wydziela się pompy sprężarkowe, sorpcyjne (absorpcyjne i adsorpcyjne) i Vuilleumiera. Potrafią działać w systemie monowalentnym i biwalentnym, czyli jako indywidualne źródło ciepła w budynku albo w powiązaniu z kolejnym źródłem, przykładowo. kotłem wybranego wariantu. Pompa ciepła monowalentna pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na ciepło, np. wysokiego domku jednorodzinnego, ale trzeba starannie określić schemat dystrybucji energii. Jeśli chodzi o układ równoległy, to ważna jest temperatura na zewnątrz i obciążenie pompy. Gdy ten drugi wyznacznik jest zbyt wysoki, regulator maszyny cieplnej włącza pomocnicze urządzenie do generowania ciepła. Zespół alternatywny polega na tym, że naczelna pompa cieplna będzie ogrzewała albo chłodziła pomieszczenia tylko do wskazanej temperatury. Dogrzewać będzie musiał przykładowo. na kocioł olejowo – gazowy. Ów sposób nagrzewania sprawdzi się znakomicie w domach z kaloryferami.

Gruntowe pompy ciepła – czy to się opłaca?

Wszystko niewątpliwie zależy od tego, na jaki model maszyny cieplnej się zdecydujemy. W sieci można wyszukać o nich mnóstwo informacji, przykładowo. wstawiając w jakąkolwiek wyszukiwarkę hasło „Pompy ciepła Toruń” lub „Pompa ciepła cena”. Pompa grzewcza bazująca na układzie woda – woda ma dwa główne moduły: studnię poboru i studnię zrzutową. Jej niewątpliwymi walorami są: nieduża destrukcja terenu, niezauważalne uzależnienie od czynników pogodowych, trwałość ciepłoty źródła przez pełen rok, dość małe wydatki na inwestycję przy funkcjonujących zasobach wodnych, wysoki współczynnik efektywności. Pompa ciepła gruntowa ma jednakże dość wysokie wymagania co do klasy czerpanej wody (twardość, ilość manganu oraz żelaza), znaczne koszty zbudowania studni, pompa głębinowa wrażliwa na awarie, czas eksploatacji najwyżej do 20 lat, zrealizowanie badań sprawności studni (dla głębszych niż 30 m, trzeba otrzymać zezwolenie wodno – prawne. Dodatkowo w sytuacji, gdy woda głębinowa jest „złośliwa chemicznie”, należy uzbroić pompę w prawidłowy układ filtrów (natomiast to tworzy następne koszty).

Czy nie lepiej zainwestować w pompę solanka – woda?

Pompa tego rodzaju niejednokrotnie jest zespolona z kolektorem gruntowym, przez który przepływa solanka. To oczywiście on odbiera ciepło z dolnego źródła ciepła. Solanka pochodzi z roztworu glikolu, niekrystalizującego się w nawet niezwykle niskich temperaturach. Powszechnie wykorzystuje się trzy typy kolektora: kolektor poziomy, spiralny albo pionowy (inaczej sonda głębinowa).

  • Kolektor poziomy wytwarza się z osobnych rurek polietylenowych, które montuje się na głębokości 1,5 do 2 metrów. Jego moc jest zależna od typu ziemi. Im bardziej wilgna oraz gliniasta, tym więcej dostarczy ciepła. Kolejnym źródłem ciepła może być jezioro bądź staw.
  • Kolektor spiralny funkcjonuje na zbliżonych zasadach. Pojedyncze jego elementy mają formę spiralnych zwojów. Kładzie się je w rowach o długości od 15 do 20 metrów.

Ogromną zaletą kolektorów poziomych jest niewielki koszt inwestycji i łatwość wykonania. Minusami zaś: brak możliwości sadzania drzew ponad kolektorem, nakrywania gleby nad nim przykładowo asfaltem albo kostką brukową, obniżenie czasu wegetacji roślin umieszczonych nad nim, obejmowanie znacznej przestrzeni, wyższe koszty pompowania glikolu. Jeżeli nie można zainstalować kolektora płaskiego, to należy zastanowić się nad sondą głębinową. Jej części mają wygląd wydłużonej litery „U” i mogą być położone od 30 do 150 metrów pod powierzchnią gleby. Pozytywną stroną tego rozwiązania jest niezależność od warunków pogodowych, spora skuteczność, niewysoki poziom deformacji obszaru, mniejsze koszty pompowania glikolu oraz opory hydrauliczne. Nie można obyć się bez specjalnego sprzętu i uprawnień wodno – prawnych.

Może jednak pompa ciepła sorpcyjna?

Mechanizm sorpcji to inaczej wchłonięcie przez pewną ciecz odmiennej cieczy lub gazu. Kiedy kupujemy wodę mineralną z dwutlenkiem węgla, to po wyeliminowaniu zakrętki uwolniony zostaje dwutlenek węgla. Przed otwarciem był on w niej po prostu rozpuszczony. Jeżeli chodzi o pompy cieplne sorpcyjne, obecne można trafić na dwa rodzaje – absorpcyjne i adsorpcyjne. Pierwsze wykorzystują niskociśnieniową parę, która wchłaniana jest przez, przykładowo wodę i podczas tego procederu wytworzone zostaje ciepło. Drugie są dziś w fazie prac badawczych jeżeli chodzi o wykorzystywanie ich do ogrzewania budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Od dłuższego czasu wykorzystuje się je jako urządzenia chłodnicze o nadzwyczaj dużej mocy. Aby pompy sorpcyjne działały, muszą bazować na układzie próżniowym.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta kliknij w link – Pompy ciepła Toruń

Strona używa cookies
Ok